Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Rekrutacja do Przedszkola Nr 343

Szanowni Państwo
Rozpoczynamy nabór do naszego przedszkola, zapraszamy dzieci z wadą słuchu, oraz dzieci z wadą słuchu i dodatkowymi wadami rozwojowymi, w wieku przedszkolnym.

Zapewniamy:
- dostosowanie oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej do potrzeb wychowanków i rodziców,
- dbałość o specjalistyczną pomoc edukacyjną, opiekuńczą i terapeutyczną na najwyższym poziomie.

Celem przewodnim naszego przedszkola jest rozwijanie mowy, kształcenie nawyku mówienia oraz uwrażliwianie słuchu. Intensywność zajęć zależy od grupy wiekowej, a zadania przystosowane są do możliwości dzieci.
Przygotowujemy podopiecznych do podjęcia nauki szkolnej.

Pracujemy programem nauczania "Wesołe przedszkole i przyjaciele" , gdzie cele i treści nauczania związane są z najbliższym otoczeniem dziecka oraz realizowane w formie zabawy. Wykorzystujemy elementy Metody Dobrego Startu.

Zapewniamy szeroki program opieki logopedycznej, uwzględniający:
- uwrażliwienie słuchowe, rozwój mowy
- logorytmikę (ćwiczenia ruchowo-słuchowo-słowne przy muzyce)
- ćwiczenia metodą werbotonalną ( połączenie ruchów artykulacyjnych z ruchem ciała, uwrażliwianie na dźwięki przez rytm.

Naszym przedszkolakom zapewniamy także zajęcia z zakresu:
- Terapii Integracji Sensorycznej SI(koordynacji wielozmysłowej).
- Terapii Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
- Terapii indywidualnej prowadzoną przez psychologa w razie potrzeb.

Rodzicom proponujemy zajęcia pokazowe, instruktaż, wymianę doświadczeń oraz pomoc
w rozwiązywaniu problemów. Od rodziców oczekujemy współpracy i zaangażowania w proces rehabilitacji dziecka. Mile widziane są propozycje rodziców.

Wszystkim naszym milusińskim proponujemy:

- opiekę i fachową edukację dla pociech w wieku od 2,5 roku do 6 lat;
- małe, kameralne grupy, liczące od 6 - 8 wychowanków;
- interesującą ofertę zajęć wychowawczo-dydaktycznych;
- serdeczną, rodzinną atmosferę i niepowtarzalny klimat dziecięcych przeżyć;
- ładne, kolorowe sale przeznaczone dla małych dzieci w wydzielonej części budynku, wyposażone w kolorowe mebelki i zabawki;
- spędzanie czasu na bezpiecznym, nowoczesnym, ogrodzonym placu zabaw na terenie ogrodu, przyległego do Ośrodka;
- możliwość korzystania z 3 posiłków w stołówce Ośrodka;
- stałe godziny otwarcia przez 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 15.00;
- możliwość przebywania w świetlicy szkolnej przed godz. 8.00 oraz po godzinie 15.00;
- wyjścia dydaktyczno - wychowawcze, w celu poznania najbliższego otoczenia, np. do parku, sklepu;
- dyżur wykwalifikowanej pielęgniarki pięć razy w tygodniu;
- możliwość zamieszkania w internacie dla dzieci spoza Warszawy;
- bogaty zestaw pomocy dydaktycznych, w tym również oferowanych przez UE.

Przedszkolaki biorą udział we wszystkich uroczystościach, piknikach,odbywających się na terenie naszego Ośrodka.


Dokumenty wymagane do przyjęcia dziecka do przedszkola:
1. Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
2. Odpis aktu urodzenia z numerem PESEL.
3. Aktualny audiogram.
4. Podanie o przyjęcie do przedszkola.
5. Skierowanie wydane przez Zespół Kierowania do Placówek Specjalnych - nie dotyczy dzieci mieszkających w Warszawie.
6. 2 fotografie,
7. Podanie o przyjęcie do internatu, w przypadku dzieci spoza Warszawy.
8. Orzeczenie o niepełnosprawności.

Podanie do przedszkola znajdują się do pobrania ze strony Ośrodka:
osw15warszawa.edupage.org

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:
pedagog - e-mail: sosw15pedagog@gmail.com
lub - tel.22-831-32-09; 22-831-32-00
Komunikat 2014-04-04, 22:47 | autor: Eliza Szeweluk-Kowalska
Przedszkolowo.pl logo