Przedszkole Nr 343 w SOSW Nr 15

Przedszkole Nr 343 zostało uruchomione w 1973 roku.
Znajduje się w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 15 dla Dzieci Słabosłyszących im. Ottona Lipkowskiego w Warszawie, przy ulicy Zakroczymskiej 6.


Zapraszamy do odwiedzenia strony Ośrodka, gdzie znajdą Państwo obszerne informacje dotyczące życia Ośrodka.

Adres www Ośrodka:
osw15warszawa.edupage.org

W naszym przedszkolu zapewniamy:
- szeroką ofertę dla dzieci słabosłyszących oraz dla dzieci z wadami słuchu i dodatkowymi sprzężeniami,
- dostosowanie oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej do potrzeb wychowanków i rodziców,
- dbałość o specjalistyczną pomoc edukacyjną, opiekuńczą i terapeutyczną na najwyższym poziomie.


Celem przewodnim naszego przedszkola jest:
- rozwijanie mowy,
- kształcenie nawyku mówienia,
- uwrażliwianie słuchu.
Intensywność zajęć zależy od grupy wiekowej, a zadania przystosowane są do możliwości dzieci.
Przygotowujemy podopiecznych do podjęcia nauki szkolnej.
Bierzemy udział we wszystkich uroczystościach, piknikach,odbywających się na terenie naszego Ośrodka.
Prowadzimy zajęcia otwarte z udziałem rodziców.

Pracujemy programem nauczania "Wesołe przedszkole i przyjaciele" , gdzie cele i treści nauczania związane są z najbliższym otoczeniem dziecka oraz realizowane w formie zabawy. Wykorzystujemy elementy Metody Dobrego Startu.

Zapewniamy szeroki program opieki logopedycznej, uwzględniający:
- uwrażliwienie słuchowe, rozwój mowy
- logorytmikę (ćwiczenia ruchowo-słuchowo-słowne przy muzyce)
- ćwiczenia metodą werbotonalną ( połączenie ruchów artykulacyjnych z ruchem ciała, uwrażliwianie na dźwięki przez rytm.

Naszym przedszkolakom zapewniamy także zajęcia z zakresu:
- Terapii Integracji Sensorycznej SI(koordynacji wielozmysłowej).
- Terapii Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
- Terapii indywidualnej prowadzoną przez psychologa w razie potrzeb.

Rodzicom proponujemy:
- zajęcia pokazowe,
- instruktaż,
- wymianę doświadczeń,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Od rodziców oczekujemy współpracy i zaangażowania w proces rehabilitacji dziecka. Mile widziane są propozycje rodziców.

Wszystkim naszym milusińskim zapewniamy:

- opiekę i fachową edukację dla pociech w wieku od 2,5 roku do 6 lat;
- małe, kameralne grupy, liczące od 6 - 8 wychowanków;
- interesującą ofertę zajęć wychowawczo-dydaktycznych;
- serdeczną, rodzinną atmosferę i niepowtarzalny klimat dziecięcych przeżyć;
- ładne, kolorowe sale przeznaczone dla małych dzieci w wydzielonej części budynku, wyposażone w kolorowe mebelki i zabawki;
- spędzanie czasu na bezpiecznym, nowoczesnym, ogrodzonym placu zabaw na terenie ogrodu, przyległego do Ośrodka;
- możliwość korzystania z 3 posiłków w stołówce Ośrodka;
- stałe godziny otwarcia przez 5 dni w tygodniu od godz. 8.00 do 13.00;
- możliwość przebywania w świetlicy szkolnej po godzinie 13.00;
- wyjścia dydaktyczno - wychowawcze, w celu poznania najbliższego otoczenia, np. do parku, sklepu;
- dyżur wykwalifikowanej pielęgniarki pięć razy w tygodniu;
- możliwość zamieszkania w internacie dla dzieci spoza Warszawy;
- bogaty zestaw pomocy dydaktycznych, w tym również oferowanych przez UE.

Przedszkolaki biorą udział we wszystkich uroczystościach, piknikach,odbywających się na terenie naszego Ośrodka.


Dokumenty wymagane do przyjęcia dziecka do przedszkola:
1. Orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
2. Odpis aktu urodzenia z numerem PESEL.
3. Aktualny audiogram.
4. Podanie o przyjęcie do przedszkola.
5. Skierowanie wydane przez Zespół Kierowania do Placówek Specjalnych - nie dotyczy dzieci mieszkających w Warszawie.
6. 2 fotografie,
7. Podanie o przyjęcie do internatu, w przypadku dzieci spoza Warszawy.
8. Orzeczenie o niepełnosprawności.

Podanie do przedszkola znajdują się do pobrania ze strony Ośrodka:
osw15warszawa.edupage.org

W razie pytań i wątpliwości dotyczących zasad rekrutacji, prosimy o kontakt:
pedagog - e-mail: sosw15pedagog@gmail.com
lub - tel.22-831-32-09; 22-831-32-00
Przedszkolowo.pl logo